Publikacja książki korespondencji obszaru dworskiego rodziny Feill. Zawiera kopie listów członków rodziny i okolicznych mieszkańców kierowane do urzędów. Książka prowadzona była od dnia 12.08.1915 r. do 18.02.1916 r.

czwartek, 2 czerwca 2016

Zestawienie faktu

Pierwszy zapis w książce korespondencyjnej prowadzonej od dnia 12.08.1915 do 18.02.1916 przez obszar dworski rodziny Feill.12.VIII.1915 rok.
Zestawienie faktu!
Wojciech Kuleński pożyczył szwagrowi Bartłomiejowi Soleckiemu 400 K. Na gruncie pozostał Józef Solecki i miał te pieniądze wrócić Wojciechowi Kuleńskiemu według umowy atoli Józef Solecki nie wrócił Wojciechowi K. tych pieniędzy. Na to, że te pieniądze są pożyczone są świadokowie: Józef Kuleński i Maryanna Mazanek. Maryanna Mazanek upomina się o te 400 Koron i uprasza Świetny c.k. Sąd o przeprowadzenie rozprawy i zaintabulowanie na majątku gruntowym własności J. Soleckiego. Pertraktacyje spadkowe nie są jeszcze przeprowadzone. Wierzyciel Bartłomiej Solecki nie żyje już 8 lat, a pieniądze były pożyczone cztery laty przed śmiercią Bartłomieja Soleckiego. Procenta dotychczas nie płacili, bo Kuleński W. od nich tego nie żądał. U Józefa Soleckiego pracowałam przez 8 lat za co obiecała mi Joanna Solecka jałówkę- na to jest Józef Kuleński świadek. Żądam jeżeli mi nie dadzą obiecanej jałówki, to przynajmniej wartość pieniężną tej jałówki, albo zapłatę za 8 lat pracy u J. Soleckiego, równocześnie obiecana mi była poduszka po (…) Soleckiej, której nie otrzymałam i żądam zapłacenie tej poduszki- na to są świadkowie Małgorzata i Józef Kuleńscy, owe podane fakty służą do wyjaśnienia sprawy.
Maryanna Mazanek

2 komentarze: