Publikacja książki korespondencji obszaru dworskiego rodziny Feill. Zawiera kopie listów członków rodziny i okolicznych mieszkańców kierowane do urzędów. Książka prowadzona była od dnia 12.08.1915 r. do 18.02.1916 r.

środa, 22 czerwca 2016

Sprawy finansowe.

16.VIII.1915 r.

Szanowna Pani!
Przesyłam na razie 200 koron, później nadeślę znowu-proszę mi napisać adres, gdzie Pani będzie się potem znajdowała.

Jenkner
Sambor, Zielona 12

16.VIII.1915 r.
Rejtana 8

Wielmożny Panie.
Posyłam Panu dopiero dzisiaj żądane 50 K- bo pierwej nie miałem (...). Teraz proszę Pana o odwrotną odpowiedź, co kosztuje wagon pruskiego węgla, li tylko 10.000 kg Nusskohle- potrzebuję do pieców i do maszyny do młócenia zboża, równocześnie proszę Pana mi odesłać odwrotną pocztą (...) na prośbę Eplera, co dałem, potrzebuję go, poniewaz Epler leży na łożu smiertelnym, chciałem mu (...) odesłać.

Jenkner


16.VIII.1915 r.
Fendler

Wielmożny Panie Mecenasie.
W załatwieniu pisma z dnia 10.8., gdzie się klient Wielmożnego Pana Mecenasa zgadza na zapłacenie procentów na rok 1914 posyłam 266 K + 5 K 35 h + 3 K 35 h razem 274 K 70 h. Jeżeli mi będzie tylko możliwe odeślę część procentów za rok 1915. Proszę Pana Mecenasa o odpowiedź, tam jest jeszcze jeden wierzyciel, którego Wielmożny Pan Mecenas zastępuje, mnie się zdaje na 2700 lub 800 K, chciałbym także te procenta za rok 1914 wyrównać. Pozostaję z głębokim poważaniem.

Jenkner

1 komentarz: